trešdiena, 2010. gada 8. septembris

Scheduled Tasks un wget.exe

Automatizē savu darbu, izmanto Scheduled Tasks un wget.exe.


Lai dators automātiski konkrētā laikā izpildītu kādu darbību iespējams lietot Scheduled Tasks.
Atver nospiežot Start -> Settings -> Control Panel un Scheduled Tasks. Izvēlas Add Scheduled Task jauna uzdevuma pievienošanai. Tad iespējams izvēlēties kādu konkrētu programmu vai datni (piem. bat formāta), ko noteiktā laikā palaist. Tad jāiestāda informācija par palaišanas laiku un jāievada administratora parole.

Ja atkārtošana ir vajadzīga biežāk kā 1 reizi dienā, tad jāuzspiež labais peles taustiņš uz izveidotā uzdevuma un jāizvēlas Properties -> Schedule -> Advanced un jāatzīmē Repeat task.

Ar wget.exe iespējams izpildīt kādu mājas lapas skriptu, tā pat kā ar web pārlūku. Vienīgi wget.exe izveido datni, kurā ir informācija, kādu attēlotu web pārlūks. Katrā izpildīšanas reizē tiek izveidota 1 datne.

Bat formāta datnē ieraksta: wget.exe www.webgroup.lv/load.php un bat datni ievieto iekš Scheduled Tasks.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru