pirmdiena, 2010. gada 15. novembris

Kā pārsūtīt vai datorā turēt slepenu informāciju

Drošības dēļ nepārsūtiet un neturiet datorā slepenu informāciju. Informāciju nokodēt ir ļoti vienkārši.
Informācijas kodēšanai izmantoju PHP.

Mainīgajā $key ierakstu savu paroli un mainīgajā $value ierakstu savu slepeno informāciju. Tad izmantoju funkciju mcrypt_ecb un base64_encode informācijas kodēšanai, un izvadu to uz ekrāna.


$key='parole';
$value='slepena informācija';

echo base64_encode(mcrypt_ecb(MCRYPT_RIJNDAEL_128, $key, $value, MCRYPT_ENCRYPT));

Iegūstam: Tf9TJsrW4eFEZQvwjI1JgalU16P5a61gUwjtJ3UTpLM=Tad izveidoju informācijas atkodēšanas failu un informācijas nokodēšanas failu izdzēšu. $key mainīgajā paroli ierakstu tikai tad, kad nepieciešams apskatīt kodēto informāciju. Pārsūtīšanas gadījumā paroli nododiet citādākā veidā. $enc mainīgajā ievietoju šifrēto informāciju un atkodēju informāciju ar mcrypt_ecb un base64_decode funkcijām.


$key='parole';
$enc = 'Tf9TJsrW4eFEZQvwjI1JgalU16P5a61gUwjtJ3UTpLM=';

echo mcrypt_ecb(MCRYPT_RIJNDAEL_128, $key, base64_decode($enc), MCRYPT_DECRYPT);

Iegūstam: slepena informācija

Rūpējieties par savu datu drošību.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru